კატეგორია: საქმიანი ქალი

გენდერი სექსისტური კომპლიმენტი

საზოგადოებაში ჯერ კიდევ მყარად აქვს ფეხი მოკიდებული ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული შესაძლებლობის შესახებ სტერეოტიპებს. ამ სტერეოტიპებთან…

საქმიანი ქალი თამარ პაზი

ქართველი მეცნიერებათა დოქტორი თამარ პაზი (პაზიაშვილი) ეპილეფსიის კვლევის საკითხებში შეტანილი წვლილისთვის Michael Prize-ით დააჯილდოვეს. Michael…