კატეგორია: გენდერი

გენდერი

8 მარტი იყო, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდის მხარდასაჭერ აქციაზე მივდიოდი ტაქსით. ტრადიციული საუბრისას საკმაოდ მკაცრად…

ქალთა უფლებები ინდოელი ექიმი

ინდოელი ექიმი განეშ რახი უნიკალურ მისიას ასრულებს მდედრობითი სქესის ჩვილების გადარჩენის საქმეში. ის კლინიკის მმართველია…

გენდერი სექსისტური კომპლიმენტი

საზოგადოებაში ჯერ კიდევ მყარად აქვს ფეხი მოკიდებული ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული შესაძლებლობის შესახებ სტერეოტიპებს. ამ სტერეოტიპებთან…

ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახური ძალადობა

ბავშვებზე და ქალებზე ოჯახში ძალადობა წარმოადგენს სერიოზულ სოციალურ პრობლემას, რომელსაც მძიმე შედეგები შეიძლება მოჰყვეს. სტატისტიკურად დადგენილია,…

ქალთა მიმართ ძალადობა მჟავით თავდასხმა - ძალადობა ქალებზე

დღესდღეობით ქალთაა უფლებების დაცვა საერთაშორისოდ აღიარებული პრიორიტეტია. არაერთი ორგანიზაცია და ფონდი ზრუნავს და იცავს ქალების…